Tloušťka modelu Info Icon
Velmi důležitá aplikace pro formařský průmysl. Tento nástroj graficky zobrazuje tloušťku modelu a poskytuje cenné informace pro pro potenciální pozice vtoků, kritéria žeber a umístění kanálů chlazení.
 

Tloušťka modelu

Tloušťka modelu

Velmi důležitá aplikace pro formařský průmysl. Tento nástroj graficky zobrazuje tloušťku modelu a poskytuje cenné informace pro pro potenciální pozice vtoků, kritéria žeber a umístění kanálů chlazení.

 
Rozdělení modelu - jádro a dutina

Rozdělení modelu - jádro a dutina

VISI nabízí řadu aplikací pro typicky časově náročné a složité úkoly. Například rozdělování modelů, tvorba dělených čar, uzavřené povrchy a konstrukce jádra a dutin.

 
Úkosová analýza

Úkosová analýza

Velmi důležitá aplikace pro formařský průmysl. Tento nástroj umožňuje definovat několik scénářů úkosů a názorně si zobrazit shodné podmínky, a díky tomu lépe porozumnět tvarovatelnosti dílce.

 
Kontrola přesahu těles

Kontrola přesahu těles

Tento nástroj umožňuje zkontrolovat geometrii a odhalit doteky nebo narušující se podmínky. Výsledky mohou být graficky znázorněny pro každý typ podmínky a protínající se geometrie drátového modelu se vytvoří automaticky.

 
Analýza porovnání modelů

Analýza porovnání modelů

Tento modul umožňuje provádět srovnání mezi dvěma modely těles nebo povrchových sad a graficky prezentovat konstrukční změny a společné zóny. Důležité pokud dostanete model k revizi.

 
Najdi tečné stěny

Najdi tečné stěny

Tečné stěny jsou nástroj, který umožňuje extrahovat stěny z modelu založeném na tangenciálních podmínkách. Je ideální pro oddělení jádra a dutin a pro extrakci vnitřního boxu u metody "ztraceného vosku" a tlakového lití.

 
Najdi nadbytečná tělesa

Najdi nadbytečná tělesa

Při práci s importovanými daty se v datovém souboru často nachází konstrukční údaje či duplicitní informace o povrchu. Tato aplikace automaticky detekuje nadbytečná tělesa a přesune data do uživatelem definovaných vrstev.

 
Hladká hrana / Zjednoduš hrany

Hladká hrana / Zjednoduš hrany

Tyto funkce umožňují ověřovat a zlepšovat modelová data, zejména importovanou geometrii. "Hladká hrana" dodává vizuální kontrolu tečných podmínek modelu. "Zjednoduš hrany" je pokročilý nástroj k ověření a aktualizování podmínek hran lomenou čarou.

 
Paměťová diagnostika těles

Paměťová diagnostika těles

Tato výkonná aplikace je nástrojem pro správu přidělování paměti aplikované na jednotlivé povrchy nebo tělesa. Redundantní atributy mohou způsobit že se množství dat zdá být větší než se předpokládalo. Tento nástroj umožňuje vyčištění geometrie a odstranění zbytečného nepořádku.

 
Křivost modelu

Křivost modelu

Tento modul umožňuje definovat zakřivení a poloměr zakřivení ploch a modelů těles. Ideální pro ověření maximálních a minimálních poloměrů.

 
Najdi malé a jehlové plochy

Najdi malé a jehlové plochy

Kvalita modelu je důležitým aspektem pro design a výrobu. Miniaturní jehlové plochy jcou často důsledkem několika booleovských operací a mohou být problematické. Tento nástroj automaticky detekuje jehlové plochy a poskytuje uživateli více možností pro jejich odstranění.

 
Opravit neplatné stěny těles

Opravit neplatné stěny těles

Tato funkce se automaticky pokusí o opravu neplatných těles. Těleso může být poškozeno z několika důvodů, a funkce identifikuje tyto problémové oblasti a pokusí se je automaticky opravit (znovu-ořezáním, rekonstrukce stěn, atd.)

 
Odlehčení zaoblení

Odlehčení zaoblení

Aplikace vyvinutá pro potřeby automobilového průmyslu. Tento výkonný nástroj umožňuje uživateli vybírat komplexní poloměry drážek (ty jinak mohou způsobit trhání nebo mačkání materiálu) a automaticky rekonstruovat podmínky drážek s novými hodnotami a lineárními tečnami.

 
Data počátků

Data počátků

Tento Vám umožní vybrat cíl a počátek odkazu a automaticky získat příslušné převáděcí hodnoty a rotace, pro přesun z jedné polohy do druhé. Výsledky mohou být zapsány do textového souboru, a jsou zvlášť užitečné při práci s daty v rovině "Car-Line".