5-osé frézování - Nikken 5AX-350 + VISI CAD/CAM Info Icon
Ukázka 5-osého frézování lopatkové turbíny na stroji Nikken 5AX-350, nastavení cyklu 128 (TCPM - Tool Centre Point Management) funkce řídícího systému Heidenhain iTNC530. Naprogramováno ve VISI CAD/CAM
 

5-osé frézování - Nikken 5AX-350 + VISI CAD/CAM

5-osé frézování - Nikken 5AX-350 + VISI CAD/CAM

Ukázka 5-osého frézování lopatkové turbíny na stroji Nikken 5AX-350, nastavení cyklu 128 (TCPM - Tool Centre Point Management) funkce řídícího systému Heidenhain iTNC530. Naprogramováno ve VISI CAD/CAM