Komplexní konstrukce jádra a dutin pro přední konzole automobilů Info Icon
Pokročilá konstrukce jádra a dutin za použití kombinace modelovacích technik pro povrchy i tělesa. Na videu můžete také vidět ověření modelu pro analýzu návrhu, rozdělení dílců, rozšíření povrchu, rozdělení čela a konstrukce uzávěrů.
 

Komplexní konstrukce jádra a dutin pro přední konzole automobilů

Komplexní konstrukce jádra a dutin pro přední konzole automobilů

Pokročilá konstrukce jádra a dutin za použití kombinace modelovacích technik pro povrchy i tělesa. Na videu můžete také vidět ověření modelu pro analýzu návrhu, rozdělení dílců, rozšíření povrchu, rozdělení čela a konstrukce uzávěrů.

 
Konstrukce zápustek

Konstrukce zápustek

Konstrukce zápustek ze zdrojového CAD modelu pomocí kombinace technik pro povrchy a tělesa. Video předvádí extrakci povrchu, úpravy ořezů, tangenciální rozšíření povrchu, tvorbu drážek a booleovské operace pro uzavření tělesa.

 
Plnění povrchových děr

Plnění povrchových děr

Při přípravě dat pro výrobu je často nutné vyplnit mezery na původním modelu. V prostředí těles je možné dynamicky upravovat model. U složitých 3D forem tento úkol často vyžaduje vysokou úroveň povrchových úprav.

 
Ohýbaní profilů výlisků pro automobilový průmysl

Ohýbaní profilů výlisků pro automobilový průmysl

Složité panely je po testu lisování často třeba upravovat. Poloměry drážek jsou obvykle upraveny aby se kompenzovalo zvrásnění dílce nebo ztenčení materiálu které mohou způsobit trhaní materiálu. Ve videu můžete vidět jak VISI tento proces automatizuje.

 
Pokročilé modelování povrchů

Pokročilé modelování povrchů

Vysoká úroveň povrchových úprav pomocí VISI Modelling. Situace ze života, jako například úprava úhlů úkosu, ořezávání povrchu, rozšíření povrchu, úpravy drážek a vyplňování děr s tangenciálním a kontinuálním ověřováním.

 
Interaktivní Editace Modelů

Interaktivní Editace Modelů

VISI Modelling využívá standardní jádro Parasolid® a poskytuje nástroje pro dynamickou úpravu modelů těles posunutím / odstraněním prvků, editací poloměrů drážek, přidáváním úkosu a hýbání čelem, bez nutnosti upravovat parametrické vazby nebo používat povrchové techniky.

 
Tvorba automatické plochy

Tvorba automatické plochy

Modelování povrchů může být složitý úkol a základová geometrie, nebo pořadí výběru mohou mít dopad na výsledný povrch. "Automatická plocha" ve VISI zjednodušuje tento proces na pouhé jedno výběrové okno.