VISI software for mould design Info Icon
VISI is acknowledged as one of the world's CAD / CAM software solutions for the Mould & Die industries. It offers a unique combination of surface and solid modelling, 3D tool design, comprehensive 2D, 3D and 5-Axis machining & Wire EDM
 

VISI software for mould design

VISI software for mould design

VISI is acknowledged as one of the world's CAD / CAM software solutions for the Mould & Die industries. It offers a unique combination of surface and solid modelling, 3D tool design, comprehensive 2D, 3D and 5-Axis machining & Wire EDM

 
CADCAM - Core & Cavity Splitting

CADCAM - Core & Cavity Splitting

Automated core & cavity construction from a solid CAD model, including shut off building using a combination of surface and solid modelling techniques

 
Komplexní konstrukce jádra a dutin pro přední konzole automobilů

Komplexní konstrukce jádra a dutin pro přední konzole automobilů

Pokročilá konstrukce jádra a dutin za použití kombinace modelovacích technik pro povrchy i tělesa. Na videu můžete také vidět ověření modelu pro analýzu návrhu, rozdělení dílců, rozšíření povrchu, rozdělení čela a konstrukce uzávěrů.

 
Mould design - Electrode extraction - Plastic flow analysis

Mould design - Electrode extraction - Plastic flow analysis

VISI Mould provides the complete mould tool design solution based on industry specific automation that guides the user through the mould development process. Dynamic operation previews provide the designer with a 'real time' view of how component changes will affect the tool design.

All areas of moulded component creation can benefit from the optimisation of mould tool design and moulding process parameters. Part designers, mould makers and moulders will all benefit from using Vero's patented technology for injection simulation to achieve cost effective and reliable mould designs and the optimum moulding conditions. VISI Flow is a unique prediction tool, ideal for pre and post production analysis and concurrent engineering of injection moulded plastic components.

VISI Electrode is an automated module for the creation and management of electrodes and their holders for the manufacture of detailed and hard to machine features on mould and press tools. Comprehensive holder design, simulation and collision checking ensures that the electrode will operate right first time.

 
Plastic flow analysis - Integrated CAD - CAM - CAE from Vero Software

Plastic flow analysis - Integrated CAD - CAM - CAE from Vero Software

All areas of moulded component creation can benefit from the optimisation of mould tool design and moulding process parameters. Part designers, mould makers and moulders will all benefit from using Vero's innovative technology for injection simulation to achieve cost effective and reliable mould designs and the optimum moulding conditions.

 
Assembly Tool Manager

Assembly Tool Manager

VISI is able to manage mould tool assembly attributes based on user-defined layer structures or standard component relationships. Part list information is automatically created and can be exported as an external spreadsheet for downstream processes such as detailing and stock ordering.

 
Electrode construction

Electrode construction

VISI Electrode is an automated module for the creation and management of electrodes and their holders for the manufacture of detailed and hard to machine features on mould and press tools. Comprehensive holder design, simulation and collision checking ensures that the electrode will operate right first time.

EDM electrode creation can be one of the most complex and time consuming projects for any mould or die maker. The VISI suite of products offer a solution at every point of the manufacturing process from design to manufacture. Even the most experienced electrode designer will benefit from the knowledge based automation provided by VISI Electrode.

 
VISI PEPS Wire EDM

VISI PEPS Wire EDM

Technologie vyvinutá speciálně pro přesné strojírenství, nástrojářství a formařství a průmysl tvářecích, střižných a lisovacích nástrojů. VISI PEPS-Wire poskytuje plně automatizované rozpoznávání geometrických tvarů a technologických vlastností včetně konstantních i proměnných úkosů a 4osého obrábění přímo na 3D tělesech. Tvary se snadno a kvalitně obrábí díky kvalitním Wire EDM řezným drahám a prověřeným NC programům pro všechny Wire EDM stroje.

 
Plnění povrchových děr

Plnění povrchových děr

Při přípravě dat pro výrobu je často nutné vyplnit mezery na původním modelu. V prostředí těles je možné dynamicky upravovat model. U složitých 3D forem tento úkol často vyžaduje vysokou úroveň povrchových úprav.

 
Interaktivní Editace Modelů

Interaktivní Editace Modelů

VISI Modelling využívá standardní jádro Parasolid® a poskytuje nástroje pro dynamickou úpravu modelů těles posunutím / odstraněním prvků, editací poloměrů drážek, přidáváním úkosu a hýbání čelem, bez nutnosti upravovat parametrické vazby nebo používat povrchové techniky.

 
Model Thickness Analysis

Model Thickness Analysis

A very important application for the moulding industry. This tool graphically displays the model thickness using multiple algorithms providing valuable information for potential moulding issues such as material accumulation, gating positions, rib criteria and cooling channel locations.

 
Core & Cavity Construction

Core & Cavity Construction

VISI Modelling is the foundation of all VISI products and provides a robust and powerful solid and surface modelling system based around the industry standard Parasolid® kernel. Combined with Vero's surface technology, model analysis and 2D design, VISI Modelling offers complete flexibility to construct, edit or repair the most complex 3D data.

 
Tvorba automatické plochy

Tvorba automatické plochy

Modelování povrchů může být složitý úkol a základová geometrie, nebo pořadí výběru mohou mít dopad na výsledný povrch. "Automatická plocha" ve VISI zjednodušuje tento proces na pouhé jedno výběrové okno.