Analýza zatékání


Chlazení formy


Vytváření roviny ze sítě

Úspora času a zlepšení produktivity s nejnovější verzí VISI

Nejnovější verze VISI, specializovaného CAD/CAM softwaru pro výrobce forem, přináší řadu nových a vylepšených funkcí.

 

CAD

Ke stávajícímu stínování podřezání a dosažitelnosti byla přidána analýza zatékání poskytující okamžitou analýzu úhlu zatékání. Používá stejnou techniku jako v režimu podřezání, ale s většími rozsahy. Na grafickém panelu nástrojů lze pouhým kliknutím měnit barvy a hodnoty úhlů pro každý rozsah.

Funkce pro opravy používané v příkazu Opravit poškozené plochy těles jsou nyní integrovány do příkazu Ověřit.

Pomocí funkce Automatického přiblížení je nyní možné zazoomovat na jakýkoliv případný problém.

Vývoj Reverzního modulu CAD přinesl vylepšení procesů Reverze a Odlévání.

Produktový manažer VISI, Marco Cattaneo, popisuje, jak byla vylepšena skenovací operace stínovaným pohledem, který poskytuje lepší a rychlejší zpětnou vazbu. „Byly také přidány nové funkce rozvinutí dílu, aby zahrnovaly proces rozvinutí lineárních a nelineárních ohybů; systém je schopný jediným kliknutím integrovat úpravy provedené na původním dílu a aktualizovat změny ve všech fázích rozvinu. A reverzní projekty nyní těží z rychlejší a přesnější tvorby povrchu.“

Při bodovém skenování je nyní zobrazeno stínované seskupení bodů, díky čemuž operátor okamžitě vidí, co bylo správně naskenováno a zda něco nechybí. Byla přidána další možnost pro automatické vytvoření sítě jako výsledek skenování, což je podle Marca obzvláště užitečné, pokud je zapotřebí spíše rychlejšího než detailního výsledku.

Vylepšené snímání během reverzního procesu nyní detekuje správný průměr dílu ve vztahu k poloze snímaných bodů. Byla přidána funkce snímání kruhu/drážky pro snímání a konstrukci kruhu nebo drážky, což poskytuje několik možností, jak zaručit správnou polohu a velikost snímaného prvku. „Nová funkce snímání křivky umožňuje uživateli snímat křivku podél součásti. To může ušetřit čas tam, kde jsou křivky použity k identifikaci tvaru. Ty mohou být použity k vytvoření relativních povrchů, čímž se předejde potřebě vytvořit nejdříve síť.“

Všechny funkce související s tvorbou povrchu při práci na rovinách, zaobleních a kuželech ze sítě byly revidovány, což má za následek úsporu času a kvalitnější povrchy při přípravě modelu. „Nyní máme možnost definovat referenční směr nebo povrch jako vazby. Při vytváření povrchu si uživatelé mohou vybrat směr a poté přidat typ vazby – rovnoběžnost, kolmost nebo soustřednost.“

Byla přidána funkce Pokročilý povrch ze sítě pro vytvoření kvalitního povrchu, která představuje alternativu ke standardnímu příkazu Povrch ze sítě.

 

FORMA

Body to Mould: další možnosti ke stávajícím příkazům spolu s novými funkcemi výrazně usnadňují správu pozic dílů. U funkce Body to Mould je nová možnost vybrat více prvků, včetně těles a stěn, a přesunout vybraná tělesa do polohy formy. Během polohování dílů může nyní uživatel definovat „nejednotné hodnoty měřítka“ a systém ve zvláštním poli Assembly Manager (Bill of Materials) automaticky nastaví relativní data smrštění.

S funkcí Mould to Body systém umožňuje vybrat více prvků, včetně těles a stěn, a přesunout kompletní formu zpět do polohy Body. „To bude užitečné pro operátory používající SMS ke kontrole nástrojů v poloze tělesa. Když vyberou díl pro přesunutí zpět, dostanou možnost vybrat více prvků, které se vrátí s nástrojem zpět do polohy Body,“ říká Cattaneo.

Při procházení částí formy systém uvádí seznam těch, které byly definovány jako „body to mould“, a k nim zobrazuje všechna relevantní data. A definovaná data „smrštění“ lze upravovat pomocí funkce „resetování měřítka dílů“.

 

POSTUP

Part unfolding: pro zajištění účinného a kompletního řešení tohoto nového přístupu k rozvinutí byly přidány další funkce pro příruby a nelineární ohyby. „Cílem je prostudovat a upravit díl a zároveň zachovat vazby mezi různými kroky rozvinů.“

Funkce Part Definition byla vylepšena a poskytuje lepší a rychlejší analýzu dílů, identifikuje různé typy ploch, definuje materiál a nastavuje rozvinutí lineárních ohybů. Lze nastavit různé barvy ve vztahu k různým hodnotám neutrálního vlákna, což umožňuje rychlou identifikaci rozvinutých lineárních ohybů a hodnoty vlákna.

„Po automatické analýze dílu může nyní VISI 2021 upravovat rozpoznávání ploch a zobrazovat varovné zprávy. Uživatel tak dokáže lépe pochopit, proč operace selhala, což usnadňuje rozhodování o jiném přístupu.“

Nová funkce řídí rozvinutí příruby u analyzovaného dílu a zobrazuje výsledek v režimu náhledu. Operátor tak může vyhodnotit výsledek a nastavit jiné parametry při zachování vazby s původním dílem. To automaticky přepočítá přírubový díl, což znamená, že všechny propojené díly mohou být poté znovu sestaveny ve vazbě na změněný originál.

 

SIMULACE

Rozhraní CAM Simulation se simulátorem G-kódu NCSIMUL Advanced od společnosti Hexagon se stává opcí ve VISI 2021. Marco Cattaneo vysvětluje, že NCSIMUL řídí celý proces obrábění od NC programu až po obrobený díl. „Mezi jeho funkce patří automatické přeprogramování G-kódu, simulace G-kódu a správa nástrojů.“

Nejvýznamnějšími vlastnostmi dle Marca Cattanea jsou:

- čtení a simulace jakéhokoli makra G-kódu a obráběcího stroje,

- přehledná analýza dráhy nástroje z G-kódu pro detekci chyb před simulací,

- přesné odebírání materiálu a simulace obrábění,

- integrovaný editor G-kódu pro online úpravy,

- rozměrová analýza,

- analýza a optimalizace řezných podmínek.

Vylepšený algoritmus Waveformu zabraňuje poškození nástroje kolem výstupků (nebo tenkých stěn) zbylých během procesu frézování. Tyto oblasti jsou nyní identifikovány a krok XY je snížený pro hladší kouty. To redukuje namáhání nástroje a snižuje pravděpodobnost poškození nebo zlomení.

 

DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ

VISI 2021 zavádí nový příkaz, který duplikuje existující drátový EDM stroj a zlepšuje řízení projektů pro výrobce používající dva nebo více různých modelů strojů od stejného výrobce, jako jsou Sodick a Agie.


 

Předchozí | Další